Smlouva: agentura-host

OBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ UBYTOVACÍCH SLUŽEB V PRIVÁTNÍCH KAPACITÁCH FYZICKÝCH OSOB

1. OBSAH NABÍDKY

"Vakance" poskytuje služby privátního a hotelového ubytování.
Typy a označení ubytovacích jednotek z nabídky privátního ubytování "Vakance":

A - apartmán, samostatná ubytovací jednotka, kterou tvoří jeden nebo více pokojů, vlastní kuchyň a minimálně jedna koupelna s WC. V celém objektu se může nacházet jeden nebo více apartmánů, studií nebo pokojů. V samostatné části objektu obvykle žijí majitelé objektu nebo jejich rodina.

AS - studio, menší apartmán typu garsoniéry, kde se ložnice, obývací pokoj, jídelna a kuchyň nacházejí v jedné místnosti nebo se ložnice nachází na otevřené galerii. Studio má vlastní koupelnu s WC. V celém objektu se může nacházet jeden nebo více apartmánů, studií nebo pokojů. V samostatné části objektu bydlí majitelé nebo jejich rodina.

S - pokoj, ubytovací jednotka se zajištěným místem pro přenocování, většinou s vlastní koupelnou a WC, ale existuje i možnost společné koupelny s druhými pokoji. V některých objektech pokojům je k dispozici společná kuchyň, jejíž používání se většinou dodatečně platí. Ve většině případů hosté nemají možnost samostatně připravovat jídlo, ale tehdy se nejčastěji nabízí možnost příplatku za snídaně, polopenzi nebo plnou penzi. V celém objektu se může nacházet jeden nebo více apartmánů, studií nebo pokojů. V samostatné části objektu bydlí majitelé nebo jejich rodina.

K - dům, ubytovací jednotka, která zahrnuje celý objekt. Složena z jednoho nebo více pokojů, obývacího pokoje, kuchyně a minimálně jedné koupelny a WC. V objektu nebydlí jiní hosté ani majitelé.

Malé písmeno v označení ubytovací jednotky znamená, že objekt obsahuje několik ubytovacích jednotek, bez ohledu na to, zda se tyto jednotky nacházejí v nabídce "Vakance" nebo v nich bydlí majitelé. Například, pokud se podíváme na apartmán s označením A-456-c můžeme vyčíst, že kromě apartmánu s označením A-456-c se ve stejném objektu nacházejí ještě minimálně dva apartmány (apartmán 'a' a apartmán 'b').

Čísla v závorkách označují kapacitu ubytovací jednotky, respektive rozmístění lůžek. Levé číslo označuje počet základních lůžek a pravé číslo počet přistýlek. Například, označení A-456-c (4 +2) znamená, že apartmán "c" v objektu 456 má 4 základní lůžka a 2 přistýlky.

V jednom pokoji mohou být nejvýše 2 základní lůžka. Všechny další lůžka v pokoji se považují za přistýlky. Za přistýlky se považují také všechny lůžka, které se nacházejí v kuchyni, jídelně nebo obývacím pokoji. Přistýlky v ubytovacích jednotkách z nabídky Adriatic.hr jsou nejčastěji klasické postele, občas roztahovací gauče a velmi zřídka polní lůžka. Umístění a druh přistýlky je možné ověřit na půdorysu a fotografiích vybraného ubytování.

Turistická agentura "Vakance", Jobova 3, 21000 Split (v dalším textu agentura), ručí jak za pravdivost obrazových záznamů i údajů vztahujících se k charakteristice ubytovacích jednotek ve své nabídce, která je dostupná na internet stránkách - www.vakance.hr , tak i za pravdivost podmínek pod kterými se tyto nabízí.

Agentura se zavazuje zajistit hostu ubytování v pronajatých kapacitách v rezervovaném termínu, kromě vyjímečných okolností (válka, stávka, teroristické akce, sanitátní poruchy,elementární bouře, intervence kompetentní vlády, vyšší moc a podobně).

Pronájmem jedné nebo více ubytovacích jednotek z našeho programu zakládáte právní vztah s námi, také tím potvrzujete, že souhlasíte s obecnými podmínkami poskytování ubytovacích služeb v privátních kapacitách fyzických osob, které se Vám při této příležitosti dávají na vědomí. Vše, co je v předběžné dohodě o pobytu uvedeno, představuje právní závazek jak pro hosta, tak i pro agenturu. Tyto podmínky jsou základem pro řešení eventuálních sporů mezi námi, proto Vás prosíme, aby jste je pečlivě přečetli.

2. PŘIHLÁŠKY

Přihlášky k rezervaci ubytování se podávají elektronickou cestou vyplněním formuláře, dostupného na hvarinfo.com web stránkách nebo se registrují jak v kanceláři naší agentury, tak i v kanceláři partnerů "Vakance", kteří jsou oprávněni prodávat ubytovací kapacity z naší nabídky. Při vyplňování formuláře je host povinen vyplnit všechny údaje, které jsou v uvedeném formuláři třeba, v případě přihlášky v naší kanceláři nebo kanceláři oprávněných zástupců dát k nahlédnutí dokumenty nezbytné pro odbavení předepsané procedury.

3. ÚHRADY

Aby host potvrdil rezervaci, provádí platbu zálohy - akontace. Výška zálohy se pohybuje od 20 % do 50%. Zbývající částka, do celkové výše ceny pobytu, se hradí v den příjezdu v kanceláři naší agentury nebo v kanceláři oprávněného zástupce, který je nejblíže pronajatému objektu. V některých případech (např. při rezervaci, jejíž celková hodnota nepřekračuje 300 EUR nebo v případě rezervace klienty, kteří potřebují víza pro vstup do Chorvatské Republiky) je nezbytné pro potvrzení rezervace uhradit 100% celkové částky za rezervaci.

Úhradou rezervace host potvrzuje, že je zcela seznámen se všemi charakteristikami a podmínkami, pod kterými se mu vybraná ubytovací jednotka nabízí. Úhradou rezervace vzniká právní závazek jak pro hosta, tak i pro agenturu.

4. OBSAH A CENA POBYTU

Ceny uvedené na "Vakance" stránkách jsou proměnlivé u jednotlivých objektů a jsou uvedeny u každé ubytovací jednotky. Ceny zahrnují : denní nájem ubytovací jednotky, ložní povlečení, vybavenou kuchyni ( mimo pronájmu pokojů bez použití kuchyně) s potřebným nádobím, spotřeba vody, elektřiny a plynu.

Další služby jsou služby, které poskytuje ubytovací jednotka, ale nejsou zahrnuty v ceně pronájmu ( služby stravování, pronájem člunu) tyto host platí zvlášť. Další služby je třeba požadovat v přihlášce, doplácejí se mimo cenu ubytování a jsou zahrnuty do konečného vyúčtování.

Fakultativní služby jsou služby, které nabízí agentura a nejsou vázány na nabídku pronajatého ubytování. Tyto se hradí na stanoveném místě turistickému průvodci nebo zástupci agentury v měně státu, ve kterém je služba poskytnuta.

Ceny ubytovacích jednotek jsou uvedeny v Euru. Agentura si vyhrazuje právo změny stanovených cen v případě změny ceny ubytování ze strany poskytovatele služeb.

Všechny uvedené ceny se vztahují na pobyt delší tří noclehů. Pokud se jedná o pobyt kratší než čtyři noclehy, uvedené ceny se navýší o 30%.

V případě změny ceny vybrané ubytovací jednotky po provedené přihlášce a před zaplacením akontace se agentura zavazuje okamžitě o této změně hosta informovat a v případě jeho souhlasu poslat nové vyúčtování.

V případě změny ceny po provedené úhradě akontace agentura zaručuje hostu, že zbývající část bude uhrazena ve výši na jejímž základě se host rozhodl rezervovat vybranou ubytovací jednotku.

Všechny ceny uvedené na internetové stránce se vztahují na pobyt delší než 4 noci. Uvádíme procento zvýšení ceny v případě kratšího pobytu:

    * Za čtyři noci se uvedené ceny zvyšují o 20,00%.
    * Za tři noci se uvedené ceny zvyšují o 33,33%.
    * Za dvě noci se uvedené ceny zvyšují o 50,00%.
    * Za jednu noc se uvedené ceny zvyšují o 75,00%.

5. KATEGORIZACE A POPIS SLUŽEB

Nabízené ubytovací jednotky jsou popsány podle služební kategorizace místní turistické organizace v době vydání povolení pro práci a podle náhledu na skutečný stav ubytování ze strany pracovníka Vakance při zpracování objektu.

Standard ubytování, stravování, služeb u jednotlivých míst v porovnání s jinými zeměmi jsou různé. Informace, které získá turista na prodejním místě nezavazují agenturu ve větší míře než informace poskytnuté na našich internetových stránkách.

Agentura se zavazuje u každé ubytovací jednotce, pro počet osob, pro který je určena, zajistit odpovídající nádobí a jídelní výbavu. Každý host musí být přijat do čisté a uklizené ubytovací jednotky, hosty budou očekávat čistá povlečení. Klientům, kteří zůstávají v objektu déle než jeden týden, bude jednou týdně provedena výměna ložního prádla. Poskytovatel služeb není povinen zajistit klientovi ručníky.


V den příjezdu do ubytovací jednotky nastupuje host po 14. hodině, v den odjezdu opouští ubytovací jednotku do 10ti hodin. Poskytovatel ubytování v době 4 hodin připraví ubytovací jednotku do stavu pro přijetí nových hostů.

Předání klíčů pronajatých ubytovacích jednotek je v samém objektu ze strany poskytovatele.

6. PRÁVO AGENTURY NA ZMĚNY A ZRUŠENÍ

Agentura může předložit změny rezervovaného ubytování nebo zrušit pronajaté ubytovací kapacity zcela nebo částečně pokud před nebo v době trvání dovolené dojde k okolnostem, které se nemohou odstranit ani zrušit a které nastaly v době mimo zpracování programu nabídky nebo v době přihlášení a potvrzení pronájmu předmětných ubytovacích jednotek.

Pokud má agentura možnost nabídnout hostovi alternativu, změna rezervovaného ubytování může být vyřízena v souladu s výběrem hosta.. Nabízená alternativa musí být ve stejné nebo vyšší kvalitě v porovnání s kvalitou rezervovaného ubytování. Eventuální rozdíl v ceně mezi rezervovaným ubytováním a přijaté alternativě jde na náklady agentury.

Agentura je povinna všechny hosty. kteří úhradou akontace potvrdili svůj příjezd, informovat o změně v rezervaci nebo ve zrušení ihned po zjištění okolností a v případě nemožného vyhledání alternativního ubytování vrátit jim nerealizovanou částku, sníženou o administrativní agenturní náklady.

7. PRÁVO HOSTA NA ZMĚNY A ZRUŠENÍ
 
Klient má možnost změnit již definovanou rezervaci, pouze pokud poskytovatel služeb s tím souhlasí a to může zahrnovat: změnu nositele rezervace, termínu rezervace, počtu osob, věku osob, druhu rezervovaných základních nebo doplňkových služeb a dynamiky platby. Žádost o změnu rezervace se podává písemnou cestou (e-mail, fax nebo pošta). Realizace uvedených změn se platí paušálně za změnu (novou kalkulaci ceny), přičemž poplatek závisí od data přijetí písemné žádosti o změnu parametrů rezervace:
 • za změnu, o kterou klient požádal 21 a více dní před začátkem čerpání zakoupených služeb, "Vakance" účtuje paušální administrativní poplatek ve výši 30,00 €,
 • za změnu, o kterou klient požádal 20 a méně dní před začátkem čerpání zakoupených služeb, "Vakance" účtuje paušální administrativní poplatek ve výši 45,00 €.
Pokud klient po odsouhlasení a potvrzení změny požádá o novou změnu rezervace, za tuto bude znovu účtován paušální poplatek v souladu s výše uvedenými pravidly, a to i v případě, že jsou nové parametry totožné s parametry originálně potvrzené rezervace.
Pokud si klient přeje zrušit rezervované ubytování, musí tak učinit písemně (e-mail, fax nebo pošta).

 Datum, kdy cestovní kancelář obdržela písemné oznámení o odstoupení od smlouvy, představuje základ pro vyúčtování storno poplatků, a to následujícím způsobem:

Ubytování:
 • Při odstoupení od smlouvy do 29 dní před začátkem čerpání zakoupených služeb účtuje "Vakance" klientovi na pokrytí manipulačních a administrativních nákladů 40 % celkové ceny zakoupeného ubytování. Zbylou sumu vrátí na náklady příjemce klientovi.
 • Při odstoupení od smlouvy od 28 do 22 dní před začátkem čerpání zakoupených služeb účtuje "Vakance" klientovi 50 % celkové ceny zakoupeného ubytování. Zbylou sumu vrátí na náklady příjemce klientovi.
 • Při odstoupení od smlouvy od 21 do 0 dní před začátkem čerpání zakoupených služeb účtuje "Vakance" klientovi 60 % celkové ceny zakoupeného ubytování. Zbylou sumu vrátí na náklady příjemce klientovi.
Hotely:
 • Při odstoupení od smlouvy do 29 dní před začátkem čerpání zakoupených služeb účtuje "Vakance" klientovi na pokrytí manipulačních a administrativních nákladů 30 % celkové ceny zakoupeného ubytování. Zbylou sumu vrátí na náklady příjemce klientovi.
 • Při odstoupení od smlouvy od 28 do 22 dní před začátkem čerpání zakoupených služeb účtuje "Vakance" klientovi 40 % celkové ceny zakoupeného ubytování. Zbylou sumu vrátí na náklady příjemce klientovi.
 • Při odstoupení od smlouvy od 21 do 15 dní před začátkem čerpání zakoupených služeb účtuje "Vakance" klientovi 60 % celkové ceny zakoupeného ubytování. Zbylou sumu vrátí na náklady příjemce klientovi.
 • Při odstoupení od smlouvy od 14 do 8 dní před začátkem čerpání zakoupených služeb účtuje "Vakance" klientovi 80 % celkové ceny zakoupeného ubytování. Zbylou sumu (kromě rezervací ubytování na majáku) vrátí na náklady příjemce klientovi.
 • Při odstoupení od smlouvy od 7 do 0 dní před začátkem čerpání zakoupených služeb účtuje Adriatic.hr klientovi 100 % celkové ceny zakoupeného ubytování.
 • Pokud se klient nedostaví na místo určení nebo zruší pobyt po jeho započetí, nemá právo na dodatečné vymáhání uhrazené sumy.
Pokud nastaly vyšší náklady, než je uvedeno v případných storno podmínkách, agentura si vyhrazuje právo úhrady skutečně vzniklých nákladů.

Pokud host zruší pronajaté ubytovací kapacity a při zrušení rezervace najde nového uživatele této rezervace, agentura účtuje pouze náklady vzniklé provedenou změnou.

Pokud ke zrušení rezervace dojde z důvodu vyšší moci na straně hosta, agentura účtuje pouze skutečně vzniklé náklady a celková částka nesmí převýšit 30% z celkové pronajaté služby. Zbytek částky bude vrácen hostu.

Ihned po potvrzení přesné výše částky, kterou je třeba vrátit hostovi, je uskutečněna úhrada na žiro účet nebo na devizový účet, pokud se jedná o hosta z jiného státu.

Cestovní kancelář na základě písemné žádosti klienta, pokud je to možné, provádí změny podmínek sjednané a uhrazené rezervace. Provedení takových změn podléhá zaplacení paušálního poplatku 25 EUR za jednu změnu. Změnou podmínek rezervace se rozumí změna termínu pobytu, počtu ubytovaných osob anebo jejich věku, rezervovaných služeb v dané ubytovací jednotce, resp. dalších parametrů rezervace.

8. POVINNOSTI AGENTURY

Agentura je povinna starat se o provedení služeb i o výběr poskytovatele služeb dohledem dobrého hospodáře a také se starat o práva a zájmy hosta tak jak je dobrým zvykem v turistice.

Agentura je povinna zajistit, aby byla hostovi poskytovány všechny zakoupené služby a také odpovídá hostovi za možné neuskutečněné služby nebo část služeb.

Agentura vylučuje každou odpovědnost v případě změny a neposkytnutí služeb vzniklých z důvodů vyšší moci.

9. POVINNOSTI HOSTA

Host je povinen:
 • dodržovat platné cestovní předpisy. Náklady za zničení nebo ztrátu dokumentů na cestě nese host.
 • dodržovat celní a devizové předpisy Chorvatské republiky jako i ve státech, ve kterých pobývá v průběhu cesty
 • dodržovat domácí řád v pronajaté ubytovací jednotce, také spolupracovat s poskytovatelem služeb v dobré víře
 • při dojezdu do ubytovací jednotky předložit vaucher s přesně vyznačeným počtem osob i druhem služeb, které mají být poskytovány. Předmětný vaucher je poslán na adresu bydliště hosta ihned po uhrazené rezervaci.
 • v den příjezdu na určené místo je host povinen uhradit zbývající část účtu, pokud tak již dříve neučinil.
V případě nedodržování těchto povinností host nese odpovědnost za vzniklé náklady a odpovídá agentuře za vzniklou škodu.

10. ZAVAZADLA

Zavazadla veze host na své riziko, doporučujeme pojištění zavazadel u příslušné pojišťovny.

Agentura neodpovídá za zničená zavazadla nebo jejich ztrátu, ani za ukradení zavazadel nebo drahocenností v ubytovací jednotce. Ohlášení případných ztrát nebo zničení zavazadel provádí host poskytovateli služeb ubytování a příslušné policejní stanici.

11. CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

Agentura nabízí pro hosta možnost "balíku" cestovního pojištění, které zahrnuje následující:
 • zdravotní pojištění pobytu v HR
 • pojištění zavazadel
 • pojištění následků nešťastné náhody
 • pojištění zrušení cesty
V případě zájmu o "balík" cestovního pojištění host při vyplňování přihlášky k rezervaci vyplní příslušný formulář. Při konečném vyúčtování je tato služba zvlášť vyúčtována. Host je předem seznámen s cenou služby pojišťovny a výší náhrady agentuře za vybavení této služby . Potvrzení o uhrazeném "balíku" cestovního pojištění je přiloženo k vaucheru a odesláno hostovi na jeho adresu bydliště.

12. ŘEŠENÍ PŘIPOMÍNEK

Každý host - nositel smlouvy má právo připomínek ohledně neprovedených smluvních služeb. Pokud jsou zakoupené služby částečně nebo nekvalitně provedeny, host může požadovat přiměřenou odškodnění pokud předloží písemné připomínky. Každý host- nositel smlouvy předkládá připomínky zvlášť.

Postup ve věci připomínek:
 • pokud host na samém místě určení nebude spokojen se stavem, je povinen ihned po příjezdu informovat agenturu o míře své nespokojenosti, potažmo pověřeného zástupce agentury. V případě, že host nemá možnost kontaktovat agenturu nebo jejího pověřeného zástupce , host reklamuje poskytovateli služeb. Host je povinen spolupracovat jak se zástupcem agentury, tak i s poskytovatelem služeb v dobré víře, aby se vyřešily důvody připomínek. Pokud host na samém místě nepřijme nabízené řešení připomínek, které odpovídá rezervované a uhrazené službě, agentura nebude brát v úvahu náhrady hostovy rezervace ani nebude shledávat jako svoji povinnost na ní odpovědět.
  Měřítko pro porovnání základní a náhradní služby je cena stanovena na "Vakance" internet stránkách. Agentura nesmí hostovi jako náhradní nabídnout služby menší hodnoty než zakoupené.
 • pokud host na místě samém nebude spokojen se stavem a opustí objekt a iniciativně sám vyhledá jiné ubytování s tím, že agentuře neposkytne šanci aby odstranila důvod jeho nespokojenosti, nebo mu event. najde jiné ubytování, takový host nemůže požadovat navrácení peněz ani uplatňovat žádost o úhradě škody, bez ohledu na skutečnost byly li jeho stížnosti oprávněné nebo ne.
  V případě připomínek a žádosti o pomoc, tj. arbitráží ze strany agentury, agentura si vyhrazuje lhůtu 8 hodin od přijetí připomínky, aby vyřešila spornou situaci. Doba od 22 do 8 hodin se nepočítá do této lhůty. Pod podmínkou že jsou podmínky nespokojenosti oprávněné, řešením situace je odstranění příčiny do které je stav uveden.. Pokud se oprávněné připomínky nemohou odstranit, agentura se zavazuje najít náhradní ubytování.
 • Pokud host i zástupce agentury neměli možnost najít společné řešení, spíší písemné potvrzení o tomto ve dvou výtiscích, které obě strany na znamení souhlasu podepíší. Host obdrží jeden výtisk tohoto potvrzení.
 • nejpozději 7 dnů po návratu z cesty (neděle se nepočítá) host zašle písemný připomínky do sídla "Vakance" a k připomínce přiloží i písemné potvrzení, které společně podepsali zástupce agentury a host, také přiloží i případné účty, které jsou vázány k dodatečným nákladům, které výměna ubytovací jednotky vyžadovala. Agentura přijme k řízení jenom zcela zdokumentované podklady, které přijme u stanovené lhůtě 8 dnů.
 • agentura je povinna zaslat písemné rozhodnutí na tuto připomínku ve lhůtě 14ti dnů pro přijetí připomínky. Agentura může odložit lhůtu pro řešení z důvodu shromáždění informací a prověření důvodu stížnosti u poskytovatele služeb a to nejvýše o 14 dnů. Agentura bude řešit jenom ty stížnosti, které nebylo možné vyřešit na místě dovolené.
 • Dokud agentura nepředloží řešení, host se zříká spolupráce s jakoukoliv druhou osobou, arbitráže UHPA, soudního návrhu nebo poskytování informací do medií. Pokud by host postupoval proti této úmluvě,má agentura právo požadovat náhradu škody, která by tímto postupem vznikla.
Nejvyšší náhrada po stížnosti může dosáhnout výši reklamované části služby a nemůže zahrnout již užívané služby jako ani celkovou částku pobytu. Tímto se vyjímá právo hosta na úhradu nemateriální škody.

13. PŘÍSLUŠNOST SOUDU

Pokud host není spokojen s rozhodnutím agentury, má právo na soudní arbitráž. Pro takový případ náleží příslušnost soudu ve Splitu.

14. UPOZORNĚNÍ

Uhrazením rezervace host celkově souhlasí s programem i zde uvedenými podmínkami poskytování služeb v privátních kapacitách fyzických osob.
 
 
Secure server   Vakance travel agency
 Chorvatske turisticke sdruzeni Sdruzeni chorvatskych cestovnich kancelari