Zpusoby placeni

Platby se mohou provádět 3ti způsoby:
  Uvnitř teritoria HR
   
 1. platbou na žiro účet agentury
  Aby platba na žiro účet byla správně provedena, potřebujete následující údaje:
  • plátce: jméno a příjmení, adresa bydliště
  • příjemce: Turistička agencija "Vakance" d.o.o., Jobova 3, 21000 Split
  • datum: úhrada musí být provedena ve lhůtě 48 hodin po vystavení předúčtu
  • KN: částka podle přijatého předúčtu
  • číslo účtu: 2484008-1103633705

 2. Mimo teritorium HR
   
 3. platbou prostřednictvím bankovního příkazu na devizový účet agentury
  Aby úhrada na devizový účet agentury byla správně provedena, potřebujete následující údaje:
  • plátce: jméno a příjmení, adresa bydliště
  • příjemce: Turistička agencija "Vakance" d.o.o., Jobova 3, 21000 Split
  • banka příjemce: Raiffeisenbank Austria d.d., Petrinjska 59, Zagreb
  • IBAN: HR 46 2484008 1103633705
  • Swift: RZBHHR2X
  • částka: vepsat částku podle přijatého předúčtu
  • datum: platba musí být provedena ve lhůtě 48 hodin po vystavení předúčtu

  Platba kartami
   
 4. on-line platbou kreditními kartami (American Express, Diners, Mastercard/Eurocard, Visa)
  Pokud při vyplňování formuláře rezervace (přihlášky rezervace) host vybere on-line úhradu kreditní kartou, vepsanými údaji vztahujícími se k  plátcově kreditní kartě host zplnomocňuje agenturu, aby ve stanovené dynamice plateb provedla platbu akontace.
 
Secure server   Vakance travel agency
 Chorvatske turisticke sdruzeni Sdruzeni chorvatskych cestovnich kancelari