Načini Plaćanja

Plaćanje se može vršiti na 3 načina:

Unutar teritorija RH


 1. uplatom na žiro račun agencije
  Da bi uplata na žiro račun agencije bila uredno izvršena potrebni su Vam slijedeći podaci:
  • uplatitelj: ime i prezime nosioca rezervacije sa adresom stanovanja
  • primatelj: Turistička agencija "Vakance d.o.o.", Jobova 3, 21000 Split
  • datum: uplata mora biti izvršena u roku 48 sati po ispostavi predračuna
  • kn: upisati iznos prema zaprimljenom predračunu
  • broj računa: 2484008-1103633705

Izvan teritorija RH

   
 1. uplatom putem bankovne doznake na devizni račun agencije
  Devizni račun agencije:
  • primatelj: Turistička agencija "Vakance d.o.o.", Jobova 3, 21000 Split
  • banka primatelja: Raiffeisenbank Austria d.d., Petrinjska 59, Zagreb, Hrvatska
  • IBAN: HR 46 2484008 1103633705
  • Swift: RZBHHR2X

   
 2. on-line plaćanje kreditnim karticama (American Express, Diners, Mastercard/Eurocard, Visa)
  Ukoliko se odlučite za on-line uplatu kreditnom karticom, upisanim podacima vezanim uz Vašu kreditnu karticu ovlašćujete agenciju da sukladno određenoj dinamici plaćanja naplati vrijednost Vašeg aranžmana.
   
 
Secure server   Vakance travel agency
 Hrvatska turisticka zajednica Udruga putnickih agencija