Ugovor agencija - gost

OPĆI UVJETI PRUŽANJA USLUGA SMJEŠTAJA U PRIVATNIM KAPACITETIMA FIZIČKIH OSOBA

1. SADRŽAJ PONUDE

Vakance pruža usluge privatnog i hotelskog smještaja. Vrste i oznake smještajnih jedinica iz ponude privatnog smještaja Vakance:

A – apartman, samostalna smještajna jedinica koja uključuje jednu ili više soba, vlastitu kuhinju i minimalno jednu kupaonicu. U čitavom objektu može se nalaziti jedan ili više apartmana, studija ili soba. U zasebnom dijelu objekta obično žive vlasnici ili obitelj vlasnika.

AS – studio, smještajna jedinica u kojoj se prostor za spavanje, dnevni prostor, blagovaonica i kuhinja nalaze u jednoj prostoriji ili se spavaći dio nalazi na galeriji. Studio ima vlastitu kupaonicu. U čitavom objektu može se nalaziti jedan ili više apartmana, studija ili soba. U zasebnom dijelu objekta obično žive vlasnici ili obitelj vlasnika.

S – soba, smještajna jedinica s osiguranim prostorom za spavanje. Najčešće ima vlastitu kupaonicu, ali postoji mogućnost dijeljenja kupaonice s drugim sobama. U nekim objektima sobe imaju na raspolaganju zajedničku kuhinju, čije se korištenje najčešće naplaćuje. U većini slučajeva gosti nemaju mogućnost samostalne pripreme hrane, no tada najčešće postoji mogućnost nadoplate doručka, polupansiona ili punog pansiona. U čitavom objektu može se nalaziti jedan ili više apartmana, studija ili soba. U zasebnom dijelu objekta obično žive vlasnici ili obitelj vlasnika.

K – kuća, smještajna jedinica koja obuhvaća cijeli objekt. Sastoji se od jedne ili više soba, dnevnog prostora, kuhinje te minimalno jedne kupaonice. U objektu ne borave drugi gosti ni vlasnici.

Malo slovo u šifri smještaja znači da objekt sadrži nekoliko smještajnih jedinica, bez obzira na to jesu li one uključene u ponudu Vakance-a ili u njima žive vlasnici. Primjerice, ako gledamo apartman s oznakom A-456-c, odmah možemo zaključiti da se u objektu 456 nalaze još minimalno dva apartmana (apartman „a“ i apartman „b“).

Brojevi u zagradama označavaju kapacitet smještajne jedinice, odnosno raspored ležaja. Lijevi broj označava osnovne ležajeve, a desni broj pomoćne. Primjerice, oznaka A-456-c (4+2) znači da apartman „c“ u objektu 456 ima četiri osnovna i dva pomoćna ležaja.

U jednoj sobi mogu biti najviše dva osnovna ležaja. Svi dodatni ležajevi u toj sobi smatraju se pomoćnima. Kao pomoćni se tretiraju i svi ležajevi koji se nalaze u kuhinji, blagovaonici ili dnevnom boravku. Pomoćni ležajevi u smještajnim jedinicama iz ponude Vakance-a najčešće su klasični ležajevi, rjeđe kauči na razvlačenje, a vrlo rijetko poljski ležajevi. Poziciju i izgled pomoćnih ležaja najbolje je provjeriti na tlocrtu i fotografijama izabranog smještaja.

Turistička agencija "Vakance", Jobova 3, 21000 Split (u daljnjem tekstu agencija), jamči kako za istinitost slikovnih zapisa i podataka vezanih uz karakteristike smještajnih jedinica iz svoje ponude, a koja je dostupna na internet stranicama - www.Hvarinfo.com, tako i za istinitost uvjeta pod kojima se iste nude.

Agencija se obvezuje osigurati gostu smještaj u zakupljenim kapacitetima u rezerviranom terminu, osim u slučaju izuzetnih okolnosti (rat, nemiri, štrajkovi, terorističke akcije, sanitarni poremećaji, elementarne nepogode, intervencije nadležnih vlasti i sl.).

Zakupom jedne ili više smještajnih jedinica iz našeg programa zasnivate pravni odnos s nama, te time potvrđujete da ste suglasni s općim uvjetima pružanja usluga smještaja u privatnim kapacitetima fizičkih osoba, a koji Vam se ovom prilikom daju na uvid. Sve što je u aranžmanu objavljeno predstavlja pravnu obvezu kako za gosta tako i za agenciju. Ovi uvjeti temelj su za rješavanje eventualno nastalih sporova između nas, te Vas stoga molimo da ih obvezno pročitate.

2. PRIJAVE

Prijave za rezervacijom smještaja se upućuju elektroničkim putem ispunjavajući za to predviđeni formular dostupan na Hvarinfo.com web site-u ili se zapremaju kako u poslovnici naše agencije tako i u poslovnicama Vakance partner-agencija koji su ovlašteni prodavati smještajne kapacitete iz naše ponude. Prilikom prijave gost je dužan iskazati sve podatke koji se u predviđenom formularu za rezervacijom traže, odnosno prilikom prijave u našoj poslovnici ili poslovnicama Vakance ovlaštenih zastupnika dati na uvid sve dokumente neophodne za obavljanje propisane procedure.

3. UPLATE

Kako bi potvrdio prijavljenu rezervaciju gost uplaćuje akontaciju čiji postotak varira od 20% do 50%. Preostali iznos, do ukupne vrijednosti aranžmana, uplaćuje se na dan dolaska direktno vlasniku smještajnog objekta koji je rezerviran, ili u posebnim slucajevima u  prostorijama agencije ili partner agencije. U posebnim slučajevima (npr., u slučaju rezervacije čija ukupna vrijednost ne prelazi 300 eura ili u slučaju rezervacije gostiju kojima je za ulazak u Republiku Hrvatsku potrebna viza) potrebno je pri potvrdi rezervacije uplatiti 100% ukupnog iznosa rezervacije.

Uplatom rezervacije gost potvrđuje da je u potpunosti upoznat sa svim karakteristikama i uvjetima pod kojima mu se određena smještajna jedinica nudi. Samim činom uplate rezervacije sve što je navedeno u ovim uvjetima postaje pravna obveza kako za gosta tako i za agenciju.

4. SADRŽAJ I CIJENA ARANŽMANA

Cijene objavljene na Hvarinfo.com stranicama variraju od objekta do objekta, te su istaknute uz svaku smještajnu jedinicu. Navedene cijene u sebi uključuju: dnevni najam smještajnih jedinica, posteljinu, opremljenu kuhinju (osim ukoliko se ne radi o najmu soba bez uporabe kuhinje) s potrebnim posuđem i priborom, utrošak vode, struje i plina.

Posebne usluge su usluge koja pruža smještajna jedinica, ali nisu uključene u cijenu zakupa iste (usluge prehrane, iznajmljivanje čamca pa ih stoga gost plaća posebno. Posebne usluge se trebaju zatražiti prilikom prijave, doplaćuju se na cijenu aranžmana i ulaze u konačni obračun.

Fakultativne usluge su usluge koje pruža agencija, a nisu vezane uz ponudu zakupljene smještajne jedinice. One se plaćaju na odredištu turističkom pratitelju ili predstavniku agencije u nacionalnoj valuti zemlje u kojoj se usluga pruža.

Cijene smještajnih jedinica su objavljene u eurima. Agencija zadržava pravo promjene objavljenih cijena u slučaju promjene cijena smještaja od strane pružatelja usluga.

Sve navedene cijene se odnose na boravak duži od tri noćenja. Ukoliko se radi o boravku kraćem od četiri noćenja navedene cijene se uvećavaju za 33,33 %.

U slučaju promjene cijena određene smještajne jedinice nakon izvršene prijave, a prije uplaćene akontacije agencija se obvezuje, odmah po svom saznanju, obavijestiti gosta o tome, te uz njegov pristanak, poslati mu novi obračun.

U slučaju promjene cijena nakon uplaćene akontacije, agencija jamči gostu da će preostali dio biti uplaćen po obračunu na osnovu kojeg je gost i odlučio rezervirati određenu smještajnu jedinicu.

Sve cijene navedene na internetskoj stranici odnose se na boravak dulji od četiri noćenja. Navodimo postotke povećanja cijena ako je riječ o kraćem boravku:

    * Za četiri noćenja navedene cijene uvećavaju se za 20,00%.
    * Za tri noćenja navedene cijene uvećavaju se za 33,33%.
    * Za dva noćenja navedene cijene uvećavaju se za 50,00%.
    * Za jedno noćenje navedene cijene uvećavaju se za 75,00%.

5. KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA

Ponuđene smještajne jedinice opisane su prema službenoj kategorizaciji mjesne turističke organizacije u vrijeme izdavanja dozvole za rad, te uvidom u stvarno stanje smještaja od strane "Vakance" djelatnika prilikom obrade objekta.

Standardi smještaja, prehrane, usluga i dr. pojedinih mjesta i zemalja su različiti i nisu usporedivi. Informacije koje putnik dobije na prodajnom mjestu ne obvezuju agenciju u većoj mjeri nego informacije objavljene na našim internet stranicama.

Agencija se obvezuje u svakoj smještajnoj jedinici, sukladno broju osoba za koju je namijenjena, osigurati odgovarajuće posuđe u kuhinji i pribor za jelo. Svaki gost treba biti primljen u čistu i urednu smještajnu jedinicu, te će svakog gosta dočekati čiste plahte. Za goste koji ostaju dulje od jednog tjedna plahte će se mijenjati jednom tjedno. Davatelj usluga nije obvezan osigurati gostu ručnike.
Na dan dolaska u smještajnu jedinicu gosti dolaze poslije 14.00 sati, a na dan odlaska smještajnu jedinicu napuštaju prije 10.00 sati. Pružatelj usluga u roku 4 sata dovodi smještajnu jedinicu u stanje prikladno za doček novih gostiju.

Predaja ključa zakupljenih smještajnih jedinica je u samom objektu od strane pružatelja usluga.

6. PRAVO AGENCIJE NA PROMJENE I OTKAZ

Agencija može predložiti promjene rezerviranog smještaja ili otkazati zakupljene smještajne kapacitete potpuno ili djelomično ako prije ili za vrijeme trajanja odmora nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu izbjeći niti otkloniti, a da su nastupile u vrijeme objave i prodaje programa bile bi opravdanim razlogom agenciji da ponudu ne objavi, te da ne prima prijave i potvrde zakupa predmetnih smještajnih jedinica.

Ukoliko je agencija u mogućnosti gostu ponuditi alternativu, promjena rezerviranog smještaja se može obaviti isključivo uz odobrenje gosta. Ponuđena alternativa mora biti iste ili više kvalitete od kvalitete rezerviranog smještaja. Eventualna razlika u cijeni između rezerviranog smještaja i prihvaćene alternative ide na trošak agencije.

Agencija je dužna sve goste koji su uplatom akontacije potvrdili svoj dolazak izvijestiti o promjeni u rezervaciji ili otkazu, odmah po nastupu izvanrednih okolnosti, a u nemogućnosti pronalaska alternativnog smještaja vratiti im nerealizirani iznos umanjen za administrativne agencijske troškove.

7. PRAVO PUTNIKA NA PROMJENE I OTKAZ

Gost može promijeniti već definiranu rezervaciju samo ako se davatelj usluga s tim slaže, a to može uključivati: promjenu nositelja rezervacije, termina rezervacije, broj osoba, starosne dobi osoba, vrste rezerviranih osnovnih ili dodatnih usluga te dinamike plaćanja. Zahtjev za izmjenom rezervacije podnosi se pisanim putem (e-mailom, telefaksom ili poštom). Obrada navedenih promjena naplaćuje se paušalno, po promjeni (novom obračunu), i ovisi o datumu kad je Vakance primio pisani zahtjev za promjenu parametara rezervacije:
 • za promjenu koju je gost zatražio 21 i više dana prije početka korištenja zakupljene usluge Vakance naplaćuje paušalni administrativni trošak u iznosu 30,00 €,
 • za promjenu koju je gost zatražio 20 i manje dana prije početka korištenja zakupljene usluge Vakance naplaćuje paušalni administrativni trošak u iznosu iznos 45,00 €.
U slučaju da gost nakon već usuglašene i potvrđene promjene zatraži novu promjenu rezervacije, ona se ponovo naplaćuje sukladno gore navedenom cjeniku troškova, čak i ako novi parametri u potpunosti odgovaraju parametrima originalno potvrđene rezervacije.

Ukoliko gost želi otkazati rezervirani smještaj, mora to učiniti pismenim putem (e-mail, fax ili pošta).

Datum kada je agencija zaprimila pismenu obavijest o otkazu predstavlja osnovu za obračun otkaznih troškova i to na slijedeći način:

Privatni smještaj:
 • Za otkaz do 29 dana prije početka korištenja zakupljene usluge, na ime manipulativnih i administrativnih troškova Vakance naplaćuje 40% ukupne cijene zakupljenog smještaja. Ostatak novca vraća se gostu o trošku primatelja.
 • Za otkaz od 28 do 22 dana prije početka korištenja zakupljene usluge Vakance naplaćuje 50% ukupne cijene zakupljenog smještaja. Ostatak novca vraća se gostu o trošku primatelja.
 • Za otkaz od 21 do 0 dana prije početka korištenja zakupljene usluge Vakance naplaćuje 60% ukupne cijene zakupljenog smještaja. Ostatak novca vraća se gostu o trošku primatelja.
Hotelski smještaj:
 • Za otkaz do 29 dana prije početka korištenja zakupljene usluge, na ime manipulativnih i administrativnih troškova Vakance naplaćuje 30% ukupne cijene zakupljenog smještaja. Ostatak novca vraća se gostu o trošku primatelja.
 • Za otkaz od 28 do 22 dana prije početka korištenja zakupljene usluge Vakance naplaćuje 40% ukupne cijene zakupljenog smještaja. Ostatak novca vraća se gostu o trošku primatelja.
 • Za otkaz od 21 do 15 dana prije početka korištenja zakupljene usluge Vakance naplaćuje 60% ukupne cijene zakupljenog smještaja. Ostatak novca vraća se gostu o trošku primatelja.
 • Za otkaz od 14 do 8 dana prije početka korištenja zakupljene usluge Vakance naplaćuje 80% ukupne cijene zakupljenog smještaja . Ostatak novca vraća se gostu o trošku primatelja.
 • Za otkaz od 7 do 0 dana prije početka korištenja zakupljene usluge Vakance naplaćuje 100% ukupne cijene zakupljenog smještaja.
 • Ako se gost ne pojavi na odredištu ili nakon početka korištenja otkaže zakupljene usluge, gost nema pravo naknadnog potraživanja uplaćenog iznosa.
Ukoliko su stvarno nastali troškovi veći nego što je prethodno izloženo, agencija zadržava pravo naplate stvarno nastalih troškova. Navedeni troškovi otkaza primjenjuju se posebice i na promjene termina korištenja usluge u rezerviranoj smještajnoj jedinici, ali i na sve druge bitne promjene.

Ako gost koji otkaže zakupljene smještajne kapacitete prilikom otkaza rezervacije pronađe novog korisnika iste rezervacije, agencija zaračunava samo troškove uzrokovane zamjenom.

Ukoliko do otkaza rezervacije dođe zbog više sile na strani gosta, agencija zaračunava samo stvarno nastale troškove, a čiji ukupni iznos ne smije prelaziti 30% vrijednosti zakupljene usluge. Ostatak novca će biti vraćen gostu.

Odmah po utvrđivanju točnog iznosa novca koji treba vratiti gostu, o trošku pošiljatelja, će se izvršiti isplata isključivo na žiro račun gosta ili na njegov devizni račun ukoliko se radi o gostu iz inozemstva.

Ukoliko je to moguće, agencija je spremna na osnovi pismenog zahtjeva gosta napraviti dodatne promjene uvjeta ugovorene i uplaćene rezervacije. Obrada ovih promjena se naplaćuje paušalno u iznosu od 30 EUR za jednu promjenu. Promjenom se smatra promjena termina aranžmanu, broja ili godišta osoba, rezerviranih usluga u konkretnoj smještajnoj jedinici, odnosno drugih parametara rezervacije.

8. OBVEZE AGENCIJE

Agencija je dužna brinuti o provedbi usluga kao i izboru izvršitelja usluga pažnjom dobrog gospodarstvenika, te brinuti o pravima i interesima gosta sukladno dobrim običajima u turizmu.

Agencija je dužna osigurati da se gostu pruže sve zakupljene usluge, te stoga odgovara putniku zbog možebitnog neizvršenja zakupljenih usluga ili dijela usluga.

Agencija isključuje svaku odgovornost u slučaju promjena i neizvršenja usluga prouzročenih višom silom.

9. OBVEZE GOSTA

Gost je obvezan:
 • posjedovati valjane putne isprave. Troškove gubitka ili krađe dokumenata tijekom putovanja snosi gost.
 • poštivati carinske i devizne propise Republike Hrvatske, kao i država u kojima boravi tijekom putovanja,
 • pridržavati se kućnog reda u zakupljenoj smještajnoj jedinici, te surađivati s pružateljima usluga u dobroj namjeri,
 • prilikom dolaska u zakupljenu smještajnu jedinicu, pružatelju usluge predočiti vaucher sa točno naznačenim brojem osoba i vrstom usluga koje im moraju biti pružene. Predmetni vaucher će biti proslijeđen na kućnu adresu gosta odmah po uplaćenoj rezervaciji.
 • na dan svog dolaska na odredište gost je obvezan podmiriti nepodmireni dio računa vlasniku objekta, ukoliko to već nije obavio prije.
U slučajevima nepoštivanja ovih obveza, gost snosi odgovornost za zbog toga nastale troškove i odgovara agenciji za učinjenu štetu.

10. PRTLJAGA

Prtljaga se prevozi na rizik gosta, te se stoga preporučuje osiguranje prtljage kod osiguravajućeg društva.

Agencija nije odgovorna za uništenu ni izgubljenu prtljagu, kao ni za krađu prtljage ili dragocjenosti u smještajnoj jedinici. Prijavu za oštećenu ili izgubljenu prtljagu putnik upućuje pružatelju usluge smještaja i nadležnoj policijskoj postaji.


11. RJEŠAVANJE PRIGOVORA

Svaki gost - nositelj ugovora ima pravo prigovora zbog neizvršene ugovorene usluge. Ako su zakupljene usluge nepotpuno ili nekvalitetno izvršene, gost može zahtijevati razmjernu odštetu tako da priloži pismeni prigovor. Svaki gost - nositelj ugovora prigovor podnosi zasebno.

Postupak u svezi s prigovorom:
 • ukoliko gost na samom odredištu ne bude zadovoljan zatečenim stanjem, obvezan je odmah po dolasku o razlozima svog nezadovoljstva izvijestiti agenciju, odnosno ovlaštenog predstavnika agencije. U slučaju da gost nije u mogućnosti stupiti u kontakt sa agencijom ili njihovim ovlaštenim predstavnikom neodgovarajuću uslugu, s obrazloženjem situacije, gost reklamira pružatelju usluga. Gost je obvezan surađivati kako sa predstavnikom agencije tako i sa pružateljem usluga u dobroj namjeri kako bi se otklonili uzroci prigovora. Ako gost na samome mjestu ne prihvati ponuđeno rješenje prigovora koje odgovara rezerviranoj i uplaćenoj usluzi, agencija neće uvažiti naknadnu putnikovu reklamaciju niti će se smatrati obveznom na nju odgovoriti.
  Mjerilo usporedivosti osnovne i zamjenske usluge jest cijena oglašena na "Hvarinfo.com" internet stranicama. Agencija ne smije gostu kao zamjenske ponuditi usluge manje vrijednosti od zakupljenih.
 • ukoliko gost na samom mjestu ne bude zadovoljan zatečenim stanjem, te napusti objekt i samoinicijativno pronađe drugi smještaj, s tim da agenciji ne pruži šansu da otkloni uzrok njegovog nezadovoljstva, ili da mu eventualno pronađe zamjenski smještaj, takav gost ne može zahtijevati povrat novca niti uputiti tužbu za nadoknadom štete, bez obzira na činjenicu da li su njegovi razlozi bili opravdani ili ne.
  U slučaju prigovora i zahtjevom za pomoći, odnosno arbitražom od strane agencije, agenciji se ostavlja rok od 8 sati po primitku pritužbe da razriješi spornu situaciju. Vrijeme od 22 do 8 sati se ne uračunava u taj rok. Pod uvjetom da su uvjeti nezadovoljstva opravdani rješenjem situacije će se smatrati otklanjanjanje uzroka koji su do nje doveli. Ukoliko se ti opravdani uzroci nezadovoljstva ne mogu otkloniti, agencija se obvezuje pronaći zamjenski smještaj gostima.
 • Ukoliko gost i predstavnik agencije ne bi bili u mogućnosti pronaći zajedničko rješenje sastavljaju pismenu potvrdu o tome u dva primjerka, a koju u znak prihvata obojica potpisuju. Putnik zadržava jedan primjerak ove potvrde.
 • najkasnije 7 dana po povratku s puta (nedjelje se ne računaju) putnik upućuje pismeni prigovor u sjedište "Vakance", a prigovoru prilaže i pismenu potvrdu, koju su zajednički potpisali ovlašteni predstavnik agencije i gost, te prilaže i eventualne račune vezane uz dodatne troškove, koje je zamjena smještajnih jedinica uzrokovala. Agencija će primiti u postupak samo potpuno dokumentirane pritužbe koje primi u navedenome roku od 8 dana.
 • agencija je dužna donijeti pismeno rješenje na ovaj prigovor u roku 14 dana po primitku prigovora. Agencija može odgoditi rok rješenja prituže zbog prikupljanja informacija i provjere navoda žalbe kod pružatelja usluga najviše za još 14 dana. Agencija će rješavati samo one pritužbe kojima se uzrok nije mogao otkloniti u mjestu odmora.
Najviša nadoknada po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluga, a ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos aranžmana. Ovime se isključuje pravo gosta na nadoknadu nematerijalne štete.

12. NADLEŽNOST SUDA

Ukoliko gost nije zadovoljan rješenjem agencije, ima pravo na sudsku arbitražu. Za takav slučaj ugovara se nadležnost suda u Splitu.

13. UPOZORENJE

Uplatom rezervacije gost u cijelosti prihvaća program i ovdje izložene uvjete pružanja smještaja u privatnim kapacitetima fizičkih osoba. 

 
Secure server   Vakance travel agency
 Hrvatska turisticka zajednica Udruga putnickih agencija