Voucher

Istovremeno s odaslanim e-mailom u kojem će biti sadržane sve informacije o vlasniku i adresi objekta agencija upućuje na kućnu adresu naručitelja voucher slična sadržaja. Ovisno o tome da li ste prilikom rezervacije uplatili puni iznos zakupa ili ste se odlučili za plaćanje u dva dijela, agencija izdaje dvije vrste vouchera:
  • voucher za agenciju (plaćanje zakupa izvršeno u dva dijela)
  • voucher za iznajmljivača (cjelokupna uplata zakupa izvršena odjednom)
Na voucheru za agenciju uz sve informacije vezane za vlasnika i adresu zakupljenog objekta posebice je naznačen preostali iznos kojeg se gost na dan svog dolaska obvezuje podmiriti u uredu naše agencije.

Nakon podmirivanja konačnog duga emailom će Vam biti izdan drugi voucher - voucher za iznajmljivača sa točno naznačenim brojem osoba za koje je uplaćena rezervacija i uslugama koje Vam trebaju biti pružene. Prilikom dolaska u zakupljeni objekt voucher za iznajmljivača ćete uručiti Vašem domaćinu. On će Vam zauzvrat predati ključeve zakupljene smještajne jedinice.

Ukoliko ste cjelokupni iznos rezervacije uplatili odjednom, na Vašu email adresu će biti isporučen voucher za iznajmljivača, te se sa zaprimljenim voucherom možete uputiti direktno na adresu zakupljenog objekta.
 
Secure server   Vakance travel agency
 Hrvatska turisticka zajednica Udruga putnickih agencija