Ochrona prywatnosci

Oświadczenie o prywatności służy przede wszystkim ochronie prywatności naszych użytkowników. Strony Vakance.hr możecie swobodnie przeglądać, bez konieczności odkrywania Państwa tożsamości, jak i pozostawiania jakichkolwiek danych osobistych. W przypadku, gdy zdecydujecie się Państwo na skorzystanie z jakiejś z naszych usług, będzie potrzebne pozostawienie wymaganych danych osobistych, abyśmy mogli wykonać rezerwację oraz zakupić żądaną usługę; jednakże Wasze dane osobiste pozostają maksymalnie zabezpieczone. Podkreślamy, że zbieramy tylko te dane, które są potrzebne do prawidłowego wykonania procedury związanej z zakupem wybranej usługi, oraz że podczas tej procedury wykorzystujemy tylko te informacje, które otrzymaliśmy bezpośrednio od Państwa.

W dalszym ciągu wyjaśniamy Państwu powody zbierania, sposoby przetwarzania i poziom ochrony Państwa danych osobistych.

Zbieranie informacji na Państwa temat

 • Turystyczna agencja "Vakance" zbiera dane o Państwa tożsamości i innych osobistych danych, jedynie w przypadku, gdy Państwo wybierzecie jedną z naszych usług. Koniecznością wtedy będzie wpłata zaliczki lub całej sumy za usługę.
 • W wypadku bezpośredniego odkrycia Państwa danych osobistych w "Księdze gości", Państwa dane będą jawne i inne osoby będą miały dostęp do wszelkich informacji, które Państwo zostawiliście przy wpisywaniu się do "Księgi gości", a Vakance zrzeka się wtedy wszelkiej odpowiedzialności związanych ze złym wykorzystaniem tych danych.
 • W momencie wejścia na stronę Vakance.hr nasz Web serwer automatycznie koduje informacje o IP adresie Państwa komputera, rodzaju przeglądarki, nazwy domeny, czasie wejścia, adresie Web strony z której Państwo przychodzicie jak i informacje o stronach, na które Państwo weszliście i o ruchach jakie Państwo wykonaliście na naszych stronach.
  Powyższe dane wykorzystujemy do prowadzenia statystyki o korzystaniu ze stron, po to, aby polepszyć jakość naszego site-a.
  Informujemy również Państwa, że nasz Web serwer nie koduje Państwa e-mail adresu lub innych informacji, przez które moglibyśmy Państwa identyfikować.
 • Poprzez wejście na nasze strony możecie Państwo uczestniczyć w ankietach, które służą nam do rozwoju i kształtowania się naszych web stron. Uczestnictwo w ankietach nie jest obowiązujące, dlatego też wypełniacie Państwo ankiety dobrowolnie. Nie musicie Państwo odpowiadać na wszystkie postawione tam pytania, a pozostawione dane są tajne. W celu analizy ankiety tylko jej ogólne wyniki mogą być przedstawione osobom trzecim.
 • Okresowo organizujemy na naszych stronach różne konkursy z nagrodami. Zasady konkursów są dostępne na naszej stronie w czasie trwania danego konkursu. Wpisaniem Pańskich osobistych danych do odpowiednich pól wyrażacie Państwo zgodę na przedstawione warunki konkursu. Przypominamy, że uczestnicząc w danym konkursie automatycznie zgadzacie się Państwo, żeby Wasze dane osobiste, bez specjalnego pozwolenia, zostały opublikowane, jeśli zostaniecie jednym ze zwycięzców danego konkursu.  

Korzystanie z zebranych informacji 

Państwa osobiste dane wykorzystujemy:
 • aby rozpocząć rezerwację wybranej usługi i wystawić Państwu rachunek na podstawie którego należy wpłacić zaliczkę.
 • aby wysłać Państwu na domowy adres wszystkie ważne materiały i informacje związane z najmem wybranej usługi (wskazówki jak dojść do wybranej kwatery, voucher...).
 • abyśmy mogli przekazać Państwa dane osobiste właścicielowi obiektu, który Państwo zarezerwowali, i w ten sposób umożliwili bezpośredni kontakt między Wami jeszcze przed przyjazdem na miejsce. Poprzez bezpośredni kontakt z właścicielem obiektu dostają Państwo możliwość rozwiązania wszystkich ewentualnych dylematów i niejasności w najlepszy możliwy sposób.
 • abyśmy mogli Państwa od czasu do czasu powiadamiać o zmianach w naszej ofercie, ofertach specjalnych, uaktualnionych informacjach, oraz po to, abyście Państwo mogli być na bieżąco z rozwojem naszej strony internetowej
Z żadnych danych zebranych o Państwu nie będziemy korzystać w celach , które nie zostały wyżej wymienione. Waszych danych agencja "Vakance" nie sprzedaje, nie wymienia, ani nie udostępnia osobom trzecim, oprócz przypadków przewidzianych procedurą, kiedy jest to niezbędne do prawidłowej rezerwacji zakupionej usługi.

Jeżeli nie życzycie sobie Państwo otrzymywać żadnych informacji o zmianach dokonywanych na naszych stronach internetowych, wiadomości o naszej ofercie, lub innych promocyjnych informacji, prosimy, abyście nas o tym powiadomili, a wówczas Państwa dane będą usunięte z naszego spisu w najkrótszym możliwym czasie.

Turystyczna agencja "Vakance" może ujawniać osobiste dane tylko w przypadkach przewidzianych prawem lub decyzją sądu, to jest kiedy się pojawi potrzeba ochrony prawa i własności naszych stron www, lub też potrzeba ochrony bezpieczeństwa osobistego użytkownika lub społeczności.

Pewność zebranych informacji

Vakance.hr przykłada dużą wagę do tego oświadczenia, uważa że wiarygodność pracy zależy także od tego, czy działalność agencyjna jest zgodna z tym oświadczeniem. Dlatego też Vakance.hr szczególnie dba o to, aby wszystkie zebrane dane o użytkowniku były szczególnie bezpieczne i chronione przed zagubieniem, zmianą, nieupoważnionym ujawnieniem i jakimkolwiek sposobem ich nieprawidłowego wykorzystania. Wypełnianie kwestionariuszy, ankiet, formularzy, prośby rezerwacji - wszystkie te procesy są nadzorowane i szczególnie chronione.

System komputerowy Vakance.hr korzysta z programów, które mogą rozpoznać każdą nieupoważnioną próbę dostępu do Państwa danych osobistych, oraz odpowiednio na ot zareagować. Nasz web serwer jest dodatkowo zabezpieczony przed nieupoważnionym dostępem (fizycznym i elektronicznym). Państwa dane osobiste są przechowywane na komputerach, do których dostęp jest ograniczony i zabezpieczony szyfrem.


Jak się z Państwem skontaktujemy?

Standardową procedurę rezerwacji usług z naszej oferty, a także wszystkie pytania, niejasności i ewentualne problemy, związane z zakupioną usługą, będziemy rozwiązywać za pomocą danych kontaktowych, które nam Państwo pozostawili (e-mail, telefon lub faks).


Zmiany Oświadczenia

Oświadczenie o ochronie prywatności może się z czasem zmienić, a z każdą ogłoszoną zmianą zobowiązujemy się zmienić datę jego ogłoszenia. Jeśli dojdzie do znaczących zmian w treści tego oświadczenia, wszystkie zmiany będą ogłoszone na naszych stronach www, lub też skierujemy bezpośrednio do Państwa zawiadomienie. Niezależnie od tego, odwiedzającym nasze strony i naszym użytkownikom poleca się od czasu do czasu przejrzeć niniejsze Oświadczenie, w celu jak najdokładniejszego poinformowania o sposobach, którymi chronimy ich prywatność.

Swoją dalszą obecnością na naszych stronach internetowych i korzystaniem z naszych usług automatycznie akceptują Państwo wszystkie postanowienia Oświadczenia o ochronie prywatności.
 
Secure server   Vakance travel agency
 Chorwacka Wspolnota Turystyczna Stowarzyszenie chorwacki agencji turystycznych