Umowa: agencja-gosc

OGÓLNE WARUNKI OFEROWANIA USŁUG ZAKWATEROWANIA NA KWATERACH PRYWATNYCH OSÓB FIZYCZNYCH.

1. ZAWARTOŚĆ OFERTY

"Vakance" oferuje usługi zakwaterowania w kwaterach prywatnych i hotelach.

Rodzaje i oznaczenia kwater z oferty kwater prywatnych "Vakance":

A – apartament, samodzielna kwatera, w której znajduje się jeden lub więcej pokojów; posiada własną kuchnię i co najmniej jedną łazienkę z WC. W całym obiekcie może znajdować się jeden lub więcej apartamentów, studiów lub pokojów. W odrębnym mieszkaniu w obiekcie mogą mieszkać właściciele lub ich rodzina.

AS – apartament-studio – mniejszy apartament, w którym sypialnia i kuchnia są w jednym pomieszczeniu lub sypialnia znajduje się na antresoli. Posiada własną łazienkę z WC. W całym obiekcie może znajdować się jeden lub więcej apartamentów, studiów lub pokojów. W odrębnym mieszkaniu w obiekcie mogą mieszkać właściciele lub ich rodzina.

S – pokój typu hotelowego; przeważnie posiada własną łazienkę z WC (jeśli łazienka jest wspólna dla kilku pokojów, jest to zaznaczone). W niektórych obiektach jest do dyspozycji wspólna dla wszystkich pokojów kuchnia, ale w większości przypadków goście nie mają możliwości samodzielnego przygotowywania posiłków (w niektórych obiektach istnieje możliwość zamówienia za dodatkową opłatą śniadania, obiadu lub kolacji). W całym obiekcie może znajdować się jeden lub więcej apartamentów, studiów lub pokojów. W odrębnym mieszkaniu w obiekcie mogą mieszkać właściciele lub ich rodzina.

K – dom jako samodzielny obiekt, który posiada jeden lub więcej pokojów, własną kuchnię i co najmniej jedną łazienkę z WC. W takim obiekcie nie przebywają inni goście ani właściciele.

Mała litera za numerem obiektu oznacza, że w obiekcie znajduje się więcej kwater prywatnych (mogą być to również kwatery, które nie są w naszej ofercie) lub mieszka w nim właściciel obiektu. Na przykład symbol „A-456-c (2+0)“ oznacza, że oprócz dwuosobowego apartamentu o numerze A-456-c w tym samym obiekcie znajdują się jeszcze dwa inne apartamenty: apartament „a“ i apartament „b“, często różniące się układem pomieszczeń, liczbą łóżek i innymi cechami.

Cyfry w nawiasach oznaczają ilość osób, dla których przeznaczona jest kwatera, a dokładnie układ łóżek. Cyfra z lewej strony oznacza łóżka podstawowe, z prawej łóżka pomocnicze. Przykładowo symbol A-456-c (4+2) oznacza apartament "с" w obiekcie 456, w którym znajdują się cztery łóżka podstawowe i dwa pomocnicze.

W jednej sypialni mogą znajdować się najwyżej dwa łóżka podstawowe. Wszystkie pozostałe łóżka w tym pokoju liczone są jako pomocnicze. Jako pomocnicze traktowane są również wszystkie łóżka w kuchni, jadalni i pokoju dziennym. Łóżka pomocnicze w kwaterach z oferty "Vakance" to najczęściej klasyczne łóżka, czasami rozkładane kanapy, a bardzo rzadko łóżka polowe. Umiejscowienie i wygląd łóżek pomocniczych najlepiej widać na rysunku gruntowym i zdjęciach wybranej kwatery.

Turystyczna agencja "Vakance", Jobova 3, 21000 Split (w dalszym tekście agencja) gwarantuje prawdziwość obrazowego zapisu i danych związanych z charakterystyką kwater ze swojej oferty, która jest dostępna na Internet stronach - www.vakance.hr, jak i za prawdziwość przedstawionych warunków.

Agencja jest zobowiązana zapewnić dla gościa kwaterę w wynajmowanych pomieszczeniach w zarezerwowanym terminie, oprócz wyjątkowych okoliczności (wojna, niepokoje, strajki, terrorystyczne akcje, sanitarne uszkodzenia, kataklizmy, interwencje kompetentnych władz itp.)

Poprzez wyajmem jednej lub więcej kwater z naszego programu zawieracie Państwo z nami stosunek prawny, którym potwierdzacie zgodę na ogólne warunki oferowania usług zakwaterowania na kwaterach prywatnych osób fizycznych. Wszystko, co zawierają oferowane wczasy, i przedstawia prawne zobowiązanie zarówno gościa jak i agencji. Te warunki są podstawą do rozwiązania ewentualnych problemów pomiędzy nami, dlatego prosimy Państwa o dokładne ich przeczytanie.                                                  

2. ZGŁOSZENIE

Zgłoszenie rezerwacji kwatery jest dokonywane drogą elektroniczną, poprzez wypełnienie przewidzianego formularza dostępnego na Web site-u Hvarinfo.com lub w biurze naszej agencji, jak i w biurze partnerów "Vakance", które są upoważnione do sprzedaży kwater z naszego programu. Przy okazji zgłoszenia gość winien jest podać wszystkie dane , wypełniając formularz potrzebny do rezerwacji, lub poprzez zgłoszenie się w naszym urzędzie agencji albo w urzędach upoważnionych przedstawicieli Vakance i wykonać niezbędną procedurę.

3. WPŁATY

Aby potwierdzić wykonaną rezerwację, gość jest zobowiązany wpłacić zaliczkę, która wnosi od 25% do 50% ceny usługi. Reszta kwoty pozostaje do wpłacenia w dniu przybycia gościa do obiektu. W wyjątkowych sytuacjach (np. w przypadku rezerwacji, której łączna wartość nie przekracza 300 euro lub w przypadku rezerwacji gości, którzy do wjazdu na teren Republiki Chorwacji potrzebują wizy) do potwierdzenia rezerwacji niezbędna jest wpłata od razu 100% ceny usługi.

Wpłatą rezerwacji gość potwierdza, że został zapoznany ze wszystkimi charakterystykami i warunkami wybranej kwatery. Poprzez wpłatę rezerwacji, wszystkie warunki stają się prawnymi obowiązkami gościa jak i agencji.

4. ZAWARTOŚĆ I CENA OFERTY

Ceny ogłoszone na stronach Hvarinfo.com;, znajdują się przy każdej kwaterze i są różnorodne. Do wspomnianych cen wliczony jest: pobyt , pościel, wyposażenie kuchni, (nie dotyczy to wynajmu pokoju bez korzystania z kuchni) z potrzebnymi naczyniami i przyborami, zużycie wody, prądu i gazu.  

Szczególne usługi są to usługi które nie są wliczone w cenę (wyżywienie, wynajmowanie łódki), dlatego gość płaci je oddzielnie. Szczególne usługi trzeba zażądać wraz ze zgłoszeniem rezerwacji, dopłaca się je do ceny całej oferty, które składają się na końcowy rachunek.

Dodatkowe usługi to usługi które, proponuje agencja , ale nie są związane z kwaterą. Płaci się je przewodnikowi lub przedstawicielu agencji, w narodowej walucie kraju, który proponuje daną usługę.

Ceny kwater podajemy w walucie euro. Agencja ma prawo zmienić ogłoszone ceny w przypadku zmian cen kwater przez właściciela obiektu.

Wszystkie podane ceny odnoszą się do pobytu dłuższego niż trzy noclegi. Jeżeli pobyt będzie krótszy od czterech noclegów, ceny powiększają się o 33,33%.

W wypadku zmiany ceny wybranej kwatery po wykonanym zgłoszeniu, a przed wpłaceniem zaliczki, agencja jest zobowiązana, zawiadomić gościa o zmianie i po zezwoleniu przez gościa wysłać mu nowy rachunek.

W wypadku zmiany ceny po wpłacie zaliczki, agencja gwarantuje, że suma, która została do wpłacenia, nie będzie zmieniona.

Wszystkie podane ceny mają zastosowanie w przypadku pobytu dłuższego od czterech noclegów. Jeżeli pobyt trwa:

    * cztery noclegi, podane ceny ulegają podwyższeniu o 20,00 %.
    * trzy noclegi, podane ceny ulegają podwyższeniu o 33,33 %.
    * dwa noclegi, podane ceny ulegają podwyższeniu o 50%.
    * jeden nocleg, podane ceny ulegają podwyższeniu o 75,00 %.

5. KATEGORIA I OPIS USŁUG

Proponowane kwatery zostały opisane są według oficjalnej kategoryzacji miejscowej organizacji turystycznej w czasie wydawania pozwolenia na wynajmowanie danej kwatery oraz dodatkowo zostało to sprawdzone przez naszych pracowników podczas opisu obiektu.

Standard kwater, wyżywienia, usług itp. jest różnorodny. Informacje na ten temat, które dostaje podróżujący w miejscu sprzedaży nie są nadrzędnymi w stosunku do informacji ogłoszonych na naszych stronach internetowych.

Agencja zobowiązana jest w każdej kwaterze, zależnie od tego, dla jakiej liczby osób została przeznaczona, zapewnić odpowiednie kuchenne naczynia i przybory. Każdy gość będzie przyjęty do czystej i uporządkowanej kwatery, jak i dostanie czystą pościel. Dla gości, którzy zostają w kwaterze dłużej niż tydzień pościel jest zmieniana raz w tygodniu. Usługodawca nie ma obowiązku zapewniać gościom ręczników.

W dzień przyjazdu gości przyjmujemy od 14.00 godz., a w dzień odjazdu goście opuszczają kwaterę do 10.00 godz. Po odjeździe gości gospodarz przygotowuje w ciągu 4-ech godz. kwaterę dla następnych gości.

Wręczenie przez gospodarza kluczy do kwatery odbywa się w samym obiekcie.

6. PRAWO AGENCJI DO ZMIAN

Agencja ma prawo zaproponować zmian w zarezerwowanej kwaterze lub odwołać najmowany kapacytet tej kwatery całkowicie lub częściowo, jeżeli przed lub w czasie trwania wypoczynku nastąpią wyjątkowe okoliczności, których nie sposób było ominąć.

Jeżeli agencja ma możliwość zaproponowania dla gościa innej alternatywy, zmianę zarezerwowanej kwatery można wykonać jedynie za zgodą gościa. Zaproponowana alternatywa musi być taka sama lub lepsza aniżeli uprzednia oferta. Ewentualne różnice w cenie pomiędzy zarezerwowaną kwaterą a nową alternatywą opłaca agencja.

W przypadku pojawienia się wyjątkowych okoliczności, agencja jest zobowiązana gościom, którzy wpłacili zaliczkę, i w ten sposób potwierdzili swój przyjazd, zapewnić zmianę rezerwacji lub ją odwołać. A w przypadku, gdy z jakichś powodów zmiana będzie niemożliwa, agencja musi zwrócić całą sumę dla gościa. Wszelkie inne koszta z tym związane pokryte będą z administracyjnych wydatków agencji.

7. PRAWO PODRÓŻUJĄCEGO DO ZMIAN I ODMOWY


Gość może dokonać zmian w obrębie już potwierdzonej rezerwacji tylko pod warunkiem, że zgadza się na to bezpośredni usługodawca. Zmiany mogą być następujące: zmiana osoby, która dokonała rezerwacji, zmiana terminu rezerwacji, ilości osób, wieku osób, rodzaju usług podstawowych lub dodatkowych oraz dynamiki płatności. Prośbę o dokonanie zmiany w obrębie rezerwacji należy złożyć w formie pisemnej (e-mailem, faksem lub pocztą). Opłata za wykonanie wyżej wspomnianych zmian jest stała - za jedną zmianę (nową kalkulację), i zależy od daty przyjęcia przez "Vakance" pisemnej prośby o zmianę parametrów rezerwacji:
 • za zmianę, o którą gość poprosił na 21 lub więcej dni przed początkiem korzystania z zakupionej usługi, "Vakance" pobiera opłatę manipulacyjną w kwocie 30,00 EUR,
 • za zmianę, o którą poprosił na 20 lub mniej dni przed początkiem korzystania z zakupionej usługi, "Vakance" pobiera opłatę manipulacyjną w kwocie 45,00 EUR.
W przypadku, jeśli gość po wykonanej i potwierdzonej zmianie wyrazi prośbę o ponowną zmianę parametrów rezerwacji, ta zmiana podlega ponownej opłacie, według podanego powyżej cennika kosztów, nawet jeśli nowe parametry w pełni odpowiadają parametrom pierwotnie potwierdzonej rezerwacji.

Jeżeli gość chce anulować potwierdzoną rezerwację kwatery, zobowiązany jest to uczynić pisemnie (e-mailem, faksem lub pocztą). Dzień, w którym agencja została pisemnie zawiadomiona o rezygnacji z rezerwacji jest podstawą do naliczenia kosztów anulowania rezerwacji, i to w następujący sposób:

Kwatery:
 • Za rezygnację do 29 dni przed rozpoczęciem korzystania z zakupionej usługi agencja inkasuje 40 % całkowitej ceny zakupionej usługi na poczet kosztów manipulacyjnych i administracyjnych. Pozostałą kwotę na koszt przyjmującego zwraca się gościowi.
 • Za rezygnację od 28 do 22 dni przed rozpoczęciem korzystania z zakupionej usługi, agencja inkasuje 50 % całkowitej ceny zakupionej usługi. Pozostałą kwotę na koszt przyjmującego zwraca się gościowi.
 • Za rezygnację od 21 do 0 dni przed rozpoczęciem korzystania z zakupionej usługi, agencja inkasuje 60 % całkowitej ceny zakupionej usługi. Pozostałą kwotę na koszt przyjmującego zwraca się gościowi.
Hotele:
 • Za rezygnację do 29 dni przed rozpoczęciem korzystania z zakupionej usługi agencja inkasuje 30 % całkowitej ceny zakupionej usługi na poczet kosztów manipulacyjnych i administracyjnych. Pozostałą kwotę na koszt przyjmującego zwraca się gościowi.
 • Za rezygnację od 28 do 22 dni przed rozpoczęciem korzystania z zakupionej usługi, agencja inkasuje 40 % całkowitej ceny zakupionej usługi. Pozostałą kwotę na koszt przyjmującego zwraca się gościowi.
 • Za rezygnację od 21 do 15 dni przed rozpoczęciem korzystania z zakupionej usługi, agencja inkasuje 60 % całkowitej ceny zakupionej usługi. Pozostałą kwotę na koszt przyjmującego zwraca się gościowi.
 • Za rezygnację od 14 do 8 dni przed rozpoczęciem korzystania z zakupionej usługi, agencja inkasuje 80 % całkowitej ceny zakupionej usługi. Pozostałą kwotę na koszt przyjmującego zwraca się gościowi.
 • Za rezygnację od 7 do 0 dni przed rozpoczęciem korzystania z zakupionej usługi, agencja inkasuje 100 % całkowitej ceny zakupionej usługi.
 • Jeżeli gość nie zgłosi się w wyznaczonym miejscu lub zrezygnuje z rezerwacji w czasie pobytu, wówczas nie ma prawa domagać się zwrotu wpłaconej sumy.
Jeżeli powstały koszty większe aniżeli wcześniej przedstawione, agencja zachowuje prawo do potrącenia powstałych kosztów. Wspomniane koszty rezygnacji mają zastosowanie szczególnie przy zmianach terminu korzystania z usług zarezerwowanej kwatery, ale też przy innych istotnych zmianach.

Jeżeli gość, który zrezygnował z oferty w chwili rezygnacji znajdzie innego użytkownika do tej samej rezerwacji, agencja inkasuje tylko te wydatki, które zostały spowodowane poprzez tę zmianę.

Jeżeli do rezygnacji doszło z powodu nie przewidzianych sytuacji (losowych) ze strony gościa, agencja inkasuje tylko rzeczywiste koszty, a cała suma nie może przekraczać 30% wartości usługi. Pozostałą sumę zwraca się gościowi.

Zaraz po ustaleniu dokładnej sumy, którą agencja zobowiązana jest zwrócić gościowi, wpłacamy Państwu daną sumę na żyro-konto lub na Państwa rachunek dewizowy (tylko w przypadku gości spoza Chorwacji).

Jeśli to będzie możliwe, agencja jest gotowa do wykonania dodatkowych zmian w zatwierdzonej i opłaconej rezerwacji, po otrzymaniu pisemnej prośby od gościa. Koszty manipulacyjne wynoszą 25 EUR za każdą zmianę. Za zmianę uważa się zmianę terminu pobytu, liczby lub wieku osób, zmianę rezerwowanych usług w danej kwaterze oraz zmianę innych parametrów rezerwacji.

8. OBOWIĄZKI AGENCJI

Agencja zobowiązuje się troszczyć o realizację usług jak i o wybranie wykonawcy usługi, który dobrze gospodaruje, oraz dbać o prawa i interesy gościa, zgodnie z dobrymi obyczajami w turystyce.

Agencja zobowiązana jest zapewnić gościowi wszystkie zakupione przez niego usługi, dlatego jest odpowiedzialna za niewykonanie wykupionych usług lub ich części.

Agencja wyklucza każdą odpowiedzialność w przypadku zmiany i niewykonania usługi spowodowanej przypadkiem losowym .

9. OBOWIĄZKI GOŚCIA


Gość jest zobowiązany:
 • posiadać ważny paszport. Wydatki spowodowane zgubieniem lub kradzieżą dokumentów w czasie podróży ponosi gość.
 • szanować celne i dewizowe przepisy Republiki Chorwackiej, jak i państw przez które podróżuje
 • dostosować się do domowego porządku w najmowanej kwaterze, jak i zadbać o przyjazne stosunki z gospodarzami obiektu.
 • po przybyciu na miejsce, gospodarzowi obiektu należy wręczyć voucher stwierdzający liczbę przybyłych osób i rodzaj usług. Przedmiotowy voucher będzie przesłany Państwu na domowy adres zaraz po opłaconej rezerwacji.
 • w dniu przyjazdu, gość zobowiązuje się uregulować przedłożony rachunek w gospodarzowi obiektu
W przypadku nie spełnienia obowiązków, gość zobowiązany jest opłacić powstałe wydatki i ponieść odpowiedzialność za powstałe szkody.

10. BAGAŻ

Za bagaż agencja nie odpowiada, dlatego proponujemy Państwu ubezpieczyć go.

Agencja nie jest odpowiedzialna za zniszczony i zgubiony bagaż, jak i za kradzież bagażu lub drogocennych przedmiotów w kwaterze. Gość zawiadamia gospodarza obiektu o zagubionym bagażu jak i znajdujący się w pobliżu posterunek policj.

11. ROZWIĄZYWANIE REKLAMACJI

Każdy gość - właściciel umowy ma prawo do reklamacji zamówionych ale niewykonanych usług. Jeżeli wykupione usługi nie zostaną jakościowo lub w całości wykonane, gość może zażądać proporcjonalnego odszkodowania, poprzez załączenie pisemnej reklamacji. Każdy gość, który podpisał umowę, przedkłada reklamację w swoim imieniu.

Postępowanie w związku z zarzutem:
 • jeżeli gość nie będzie zadowolony zastanym stanem miejsca wypoczynku, zobowiązany jest zaraz po przyjeździe powiadomić agencję lub przedstawiciela agencji o powodzie niezadowolenia. Jeżeli gość nie będzie posiadał możliwości skontaktowania się z agencją lub jej przedstawicielem, aby uzasadnić sytuację, gość składa reklamację gospodarzowi obiektu. Gość zobowiązuje się współpracować z przedstawicielem agencji jak i z gospodarzem obiektu w dobrym zamiarze, aby usunąć przyczyny zarzutów. Jeżeli gość na miejscu pobytu nie wyrazi zgody na proponowane rozstrzygnięcie zarzutów odpowiadających zarezerwowanej i o wpłaconej usłudze, agencja nie będzie brała pod uwagę dodatkowych reklamacji gościa ani nie jest zobowiązana na nie odpowiedzieć. Miarą porównawczą podstawowej i zastępczej usługi jest cena ogłoszona na Internet stronach "Vakance". Agencja nie może gościowi, jako zastępczej usługi, zaproponować usługi mniej wartościowej od dotychczasowej.
 • jeżeli gość nie będzie zadowolony z zastanego stanu miejsca wypoczynku i opuści obiekt, oraz sam znajdzie inną kwaterę, która mu bardziej odpowiada to nie może żądać od agencji zwrotu pieniędzy ani skierować skargi o odszkodowanie, bez względu na to czy były jego powody usprawiedliwione czy też nie.
  W przypadku reklamacji i żądania pomocy, lub arbitrażu z naszej strony, agencji przysługuje okres do 8 godz. do rozwiązania spornej sytuacji, od czasu zgłoszonego zarzutu. Godziny od 22 do 8 nie są wliczane do tego okresu. Jeżeli reklamacja jest usprawiedliwiona, rozwiązaniem będzie usunięcie przyczyn, które doprowadziły do zarzutów. Jeżeli usprawiedliwionych przyczyn niezadowolenia nie można usunąć, agencja zobowiązuje się gościom do znalezienia kwatery zastępczej.
 • jeżeli gość i przedstawiciel agencji nie znajdą wspólnego rozwiązania składają w takim wypadku pisemne potwierdzenie tego faktu w dwóch egzemplarzach, mówiące o tym problemie, i który oboje podpisują. Gość zachowuje jeden egzemplarz tego potwierdzenia.
 • najpóźniej do 7 dni po powrocie z podróży (niedziela się nie wlicza) podróżujący wysyła pisemny zarzut do siedziby "Vakance", dołączając pisemne potwierdzenie, które wspólnie podpisał przedstawiciel agencji i gość. Ewentualnie można dołączyć rachunki związane z dodatkowymi wydatkami, które zostały spowodowane zmianą kwatery. Agencja przyjmuje jedynie zarzuty, które zostały wysłane w okresie do 8-u dni.
 • agencja zobowiązuje się przesłać pisemne rozstrzygnięcie na dane zarzuty w okresie do 14 dni po przyjęciu zarzutu. Agencja może przedłużyć okres rozstrzygnięcia z powodu zbierania informacji i sprawdzania przytoczonych zarzutów u gospodarza obiektu, przedłużając okres najwyżej do 14-tu dni.
 • dopóki agencja nie rozstrzygnie sprawy, gość się zrzeka pośrednictwa osób trzecich, arbitrażu UHPA, sądowej instytucji lub zamieszczenia informacji w mediach. Jeśli gość postąpi sprzecznie z tym postanowieniem to z powodu złamania procedury, bez względu na przytoczone przez gościa zarzuty, agencja ma prawo domagać się zadośćuczynienia szkody, którą by jej wywołało takie postępowanie gościa..
Najwyższe odszkodowanie dla gościa może dojść do sumy reklamowanej części usługi, a nie może obejmować wykorzystane usługi jak i całej sumy wczasów. Tym się wyklucza prawo gościa do odszkodowania za niematerialne szkody.

13. KOMPETENTNOŚĆ SĄDU

Jeżeli gość nie jest zadowolony z decyzji agencji, ma prawo na sądowe pośrednictwo. W tym przypadku przedkłada sprawę do sądu w Splicie.

14. OSTRZEŻENIE

Wpłatą rezerwacji gość zgadza się z całym programem i wszystkimi tu wymienionymi warunkami sprzedaży ofert w prywatnych kwaterach fizycznych osób.
 
Secure server   Vakance travel agency
 Chorwacka Wspolnota Turystyczna Stowarzyszenie chorwacki agencji turystycznych