Warunki korzystania

1. ZAWIERANIE UMOWY POMIĘDZY TURYSTYCZNĄ AGENCJĄ "VAKANCE" A UŻYTKOWNIKIEM WEB SITE-A

Prawa i warunki korzystania, oraz akceptowalne sposoby zachowywania się użytkownika na stronach internetowych Vakance.hr, istnieją aby ochronić osobę korzystającą z usług Vakance.hr, jak również agencję turystyczną "Vakance" i pozostałych użytkowników Internetu przed wszelkimi nieodpowiedzialnymi, niepokojącymi innych, przeszkadzającymi, a w skrajnych przypadkach sprzecznymi z prawem czynnościami. Przestrzegając warunków korzystania, zapewnicie Państwo sobie jak i innym użytkownikom wygodniejsze i produktywniejsze korzystanie z usług Vakance.hr.

Korzystając z naszych stron www, ale także z obojętnie których usług z podanych propozycji "Vakance"-a, przyjmujecie Państwo konkretne reguły i warunki korzystania. Dlatego prosimy Państwa o przeczytanie i poszanowanie tych warunków, gdyż możecie Państwo w przeciwnym razie, ponosić skutki przewidziane odpowiedzialnością prawną, jak też tą umową. Jeżeli się Państwo nie zgadzacie z tymi warunkami korzystania z tych stron, proponujemy Państwu abyście z nich nie korzystali.

2. TREŚĆ NASZEJ STRONY WWW

Treść i serwisy na stronach internetowych Vakance.hr pozostawiamy do dyspozycji wszystkim użytkownikom, odwiedzającym oraz partnerom biznesowym, zgodnie z warunkami określonymi tą umową.  Treść i serwisy na tych stronach są zaproponowane przede wszystkim tym, którzy są zainteresowani możliwościami i rozwojem turystyki w Chorwacji.

Materiały zamieszczone na stronach internetowych Vakance.hr posiadają komercyjny i informacyjny charakter, a użytkownicy mogą je wykorzystywać jedynie do celów osobistych. Celem web stron Vakance.hr jest to, aby zainteresowanych użytkowników fachowo informować o turystycznej ofercie chorwackiego Adriatyku. Mnóstwem informacji, grupami tematycznymi, jak i możliwością internetowego przeszukiwania zapewnić pełną dostępność różnorodnych informacji, które będą decydujące dla użytkownika przy wyborze kwatery i sposobie spędzenia urlopu.

Szczególną uwagę zwracamy na fachową prezentację prywatnych kwater Vakance.hr. Mnóstwo szczegółowych informacji i fotografii związanych z obiektem, takich jak: wnętrze każdej kwatery, tarasy, balkony, widoki z obiektu, podwórko, parking, najbliżej położone plaże i najpiękniejsze plaże w samej miejscowości jak i riwiera miejscowości, w której znajduje się obiekt i trójwymiarowy rys każdej kwatery - wszystko to daje realną wizję danej kwatery, którą chce się zarezerwować, jak też jest najlepszą gwarancją wykluczenia niemiłych niespodzianek po dotarciu gościa na miejsce.

3. DOKŁADNOŚĆ I PRAWDZIWOŚĆ INFORMACJI

Adriatic.hr zobowiązuje się przedsięwziąć wszelkie zgodne ze zdrowym rozsądkiem środki, aby informacje były dokładne i fachowe. Jednakże, w ten sposób zapoznajemy użytkownika z faktem, że błędy, niedopatrzenia i opóźnienia w aktualizacji danych, a także błędy typograficzne mogą się także pojawić bez odpowiedzialności Vakance.hr.

Biorąc pod uwagę fakt, że wszystkie informacje, dane i fotografie, związane z kwaterami prywatnymi zbiera personel Vakance.hr, dlatego odpowiedzialność za błędy, niedopatrzenia i opóźnienia w aktualizacji danych Vakance.hr przejmuje na siebie, zgodnie z ogólnymi warunkami oferowania usług kwaterowania na kwaterach prywatnych osobom fizycznym.

4. OSOBISTE I NIE KOMERCYJNE UŻYTKOWANIE DOSTĘPNYCH DANYCH 

Nasza strona www jest przeznaczona jedynie dla Państwa osobistego i nie komercyjnego użytku. Nie są dozwolone żadne zmiany, powielanie, dystrybucja, bezpośrenie przenoszenie, pokazywanie, prezentowanie, reprodukcja, publikowanie, kreowanie przeróbek, sprzedaż informacji, software`u, produktów lub usług, które są własnością tej strony www.

5. OCHRONA PRAW AUTORSKICH

Turystyczna agencja "Vakance" jest wyłącznym właścicielem wymyślonego i wykonanego projektu, a wszystkie software´owe aplikacje na stronach Vakance.hr są własnością "Vakance" i jego partnerów. Autorem wszystkich informacji na portalu jest Vakance.hr we współpracy ze swoimi partnerami. Te treści, które nie są własnością "Vakance", będa na naszych stronach osobno wyszczególnione i oznaczone. Jeżeli dostrzeżecie Państwo jakieś naruszenia praw autorskich, prosimy o poinformowanie nas o tym na e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, wcz obsug JavaScript w przegldarce, by go zobaczy , aby te treści zostały usunięte z naszych stron, jeżeli nie zostanie zostanie uzgodnione inne rozwiązanie z ich autorem lub właścicielem.

Wszystkie fotografie, a szczególnie fotografie, na których jest zawarty ochronny znak Vakance.hr są wyłączną własnością Adriatic.hr. Prawa autorskie do wszystkich materiałów, znajdujące się na naszych stronach internetowych, przypadają Adriatic.hr. Użytkownicy i oglądający strony Vakance.hr nie mogą kopiować lub korzystać z informacji do komercyjnych potrzeb bez wiedzy i pisemnej zgody Vakance.hr. Wszystkie prawa są zastrzeżone. Dopuszcza się korzystanie z tych materiałów mediom i innym agencjom turystycznym - naszym partnerom - wyłącznie w charakterze informacyjnym, biurowym i reklamowym, w celu ogłaszanie w gazetach, czasopismach i  mediach elektronicznych jak i na stronach internetowych naszych partnerów, zgodnie porozumieniem osiągniętym z Vakance.hr. Inne wykorzystanie materiałów ze stron internetowych Vakance.hr nie jest dopuszczone. Korzystając z materiałów ze stron internetowych Vakance.hr, użytkownicy z mediów i nasi partnerzy - agencje turystyczne, zobowiązani są do trzymania się w pełni tu przedstawionych ograniczeń, warunków i wymagań, jeżeli dodatkową umową nie zostało inaczej postanowione.

6. OCHRONA PRYWATNOŚCI

Państwa prywatność i komunikacja z Vakance są całkowicie chronione, i to w taki sposób, że żądamy podania Państwa danych osobistych jedynie w przypadku, kiedy zechcą Państwo wpłacić zaliczkę, lub innymi słowy, w przypadku ostatecznego potwierdzenia rezerwacji, abyśmy mogli wykonaną wpłatę za kwaterę zidentyfikować po Państwa nazwisku, i abyśmy mogli Wam posłać wszystkie potrzebne materiały.

Przy okazji chcemy Państwa zawiadomić, że Wasze dane będą wykorzystane, abyśmy mogli Państwa od czasu do czasu informować o wszystkich istotnych zmianach, dokonywanych na stronach Vakance.hr. Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać żadnych wiadomości o zmianach, okazjach i specjalnych ofertach, prosimy, abyście nas o tym zawiadomili.

7. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Dla bezpieczeństwa danych na stronach internetowych Adriatic.hr, zabezpieczyliśmy się w ten sposób, że nasz system komputerowy korzysta z programów, które śledzą wizyty na naszych stronach i rozpoznają nieuprawnione próby przesyłania lub zmian zawartych danych, oraz inne postępowania, które by mogły spowodować szkodę w inny sposób. Nieuprawnione próby przesyłania lub zmian danych zawartych na naszej stronie są surowo zabronione, a wobec łamiących te zasady będą zastosowane przewidziane prawem lub niniejszymi warunkami umowy sankcje.

Vakance.hr nie gwarantuje pewności i prywatności wiadomości posłanych drogą poczty elektronicznej z powodu niepewności tego środka.

8. ZABRONIONE LUB NIEDOPUSZCZALNE KORZYSTANIE

Korzystając z naszej strony www zobowiązujecie się Państwo, że danych i informacji, a zwłaszcza fotografii, jak i jakichkolwiek innych materiałów będących własnością Vakance.hr lub jego partnerów, nie będziecie wykorzystywać w celach oraz w sposób zabroniony prawem lub warunkami niniejszej umowy.

9. LINKI DO STRON OSÓB TRZECICH

Nasze strony internetowe zawierają także linki do stron internetowych, które są pod nadzorem innych osób fizycznych lub prawnych. Te linki są dostępne jedynie jako propozycje, to jest jako potencjalne źródło dodatkowych i obszerniejszych informacji. Ponieważ Vakance.hr nie ma żadnego wpływu na ich kształt, niniejszą umową zrzeka się odpowiedzialności za ich treść, oraz za prawdziwość i dokładność informacji, które się za nimi kryją.

10. ZMIANA WARUNKÓW KORZYSTANIA

Vakance.hr zastrzega sobie prawo zmiany tych warunków korzystania w każdej chwili i bez uprzedniego zawiadamiania. Zmiany są ważne od momentu ich ogłoszenia. Odwiedzający nasze strony powinni zauważyć te zmiany oraz na czas się do nich dostosować.

Ta umowa obowiązuje, dopóki jej nie rozwiąże jedna ze stron. Możecie Państwo sami rozwiązać tę umowę w dowolnej chwili w taki sposób, że przestaniecie korzystać z naszej strony internetowej, oraz skasujecie wszystkie materiały, które ściągnęliście, wydrukowaliście, lub w jakikolwiek inny sposób zachowaliście.


11. POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE

Użytkownik zgadza się, że niniejszą umowę można przenieść na drugą osobę.

12. SĄDOWA KOMPETENCJA

Prawo chorwackie jest miarodajne do tłumaczenia i zastosowania kwestii prawnych, związanych z warunkami korzystania z materiałów opublikowanych na stronach Vakance.hr, a sąd w Splicie jest jedynym kompetentnym do rozwiązywania ewentualnych żądań i sporów powstałych podczas korzystania z wymienionych materiałów.
 
Secure server   Vakance travel agency
 Chorwacka Wspolnota Turystyczna Stowarzyszenie chorwacki agencji turystycznych