Warunki płatności

Wpłat można dokonywać 3-oma metodami:
  Wewnątrz terytorium Republiki Chorwackiej
 1. wpłatą na żyro-konto agencji
  Aby wpłata na żyro-konto agencji była regularnie zakończona, potrzebne są Państwu następujące dane:
  • osoba wpłacająca: imię i nazwisko osoby rezerwującej, adres zamieszkania
  • otrzymujący: Turystyczna agencja "Vakance d.o.o.", Jobova 3, 21000 Split
  • okres: wpłata musi być wykonana w okresie 48 godzin od ekspozycji wstępnego rachunku
  • suma: wpisać sumę wystawionego wstępnego rachunku
  • numer konta: 2484008-1103633705

 2. Poza terytorium Republiki Chorwackiej
   
 3. wpłata drogą przekazu bankowego na dewizowe konto głównego biura agencji lub siostrzanej agencji
  Aby wpłata na konto agencji była właściwie wykonana , potrzebne są Państwu następujące dane:
  • osoba wpłacająca: imię i nazwisko osoby rezerwującej z adresem zamieszkania
  • suma: wpisać sumę wystawionego wstępnego rachunku
  • okres: wpłata musi zostać wykonana w okresie 48 godzin od wystawienia wstępnego rachunku

  Rachunek dewizowy agencji głównej (macierzystej):

  • otrzymujący: Turystyczna agencja "Vakance d.o.o.", Jobova 3, 21000 Split
  • bank otrzymującego: Raiffeisen Bank, Split, Croatia
  • IBAN: HR 46 2484008 1103633705
  • Swift: RZBHHR2X


  Płacenie kartą kredytową 

 4. płacenie on-line kartami kredytowymi  (American Express, Mastercard/Eurocard, Visa)
  Jeżeli Państwo wybraliście drogę płacenia on-line kartą kredytową, poprzez wpisanie danych z Państwa karty kredytowej upoważniacie Państwo agencję, aby obciążyła Państwa kartę kredytową na sumę odpowiadającą dynamice płacenia za wybrane wczasy.
 
Secure server   Vakance travel agency
 Chorwacka Wspolnota Turystyczna Stowarzyszenie chorwacki agencji turystycznych